FAQ

Vanlig frågor

Du som blir antagen får möjlighet att omsätta din utbildning i praktiken, personligen och professionell utveckling och stora möjligheter att skapa nätverk. Det ökar förutsättningar för anställning inom kommunal eller annan offentlig sektor.

För kommunen är det både ett sätt att ge fler en inblick i alla intressanta jobb och möjligheter som finns inom offentlig sekot, och ett sätt att säkra tillgången till kompetent personal i framtiden.

Du ska ha den akademiska examen som efterfrågas för den plats du söker till, och examen får inte vara äldre än 3 år. Du lämnar in en kopia på examensbeviset innan du anställs. Dessutom ska du vara intresserad av samhällsfrågor och vilja vara med och utveckla välfärden.

Nej, att vara trainee innebär ett riktigt jobb, du är anställd och har kvalificerade arbetsuppgifter.

Jämfört med ”en vanlig anställning”, kommer du som trainee att delta i ett gemensamt utvecklingsprogram tillsammans med de övriga traineerna, under ca 20% av din arbetstid. Dessutom kommer du bl a att ha en handledare på arbetsplatsen.

Vi planerar att starta en grupp i januari 2020.

Nej, antalet traineeplatser liksom vilka professioner som ingår beror på behovet hos kommunerna, så det varierar från det ena programmet till det andra.

Vi väljer en person till varje traineeplats, så annonseras 10 platser blir det 10 personer antagna.

Information om tjänsterna som kommer att ingå i kommande traineeprogram annoneras i början av juni. Du kan läsa mer om dessa under Ansökan/Tjänster 2020.

Endast under ansökningsperioden tar vi emot din ansökan och det går inte att lämna in en intresseanmälan.

Vi vill ha din ansökan digitalt och du kommer att se länk till ansökningshandlingen i annonsen för var och en av traineeplatserna. Annonserna kommer att finnas på arbetsförmedlingens platsbank under hela ansökningsperioden.

Nej, programmet fokuserar inte särskilt på dig som framtida ledare/chef i en kommun. Däremot ger programmet kunskap och erfarenheter som är viktiga även för en chef/ledare att ha.

Alla traineer i traineegruppen får samma lön, 25 000 sek.

Javisst. I enlighet med semesterlagen, får du 25 semesterdagar under de 12 månaderna.

Under programmet får du en visstidsanställning, och vi ger inget löfte om fast anställning därefter.

Utvecklingsprogrammet innehåller introduktion i politisk ledning och andra förutsättningar för kommunal verksamhet, omvärldsbevakning och personlig utveckling.

Gruppen träffas i genomsnitt en gång/månad. Då besöker gruppen var och en av kommunerna som deltar i programmet. Förutom introduktionsdagen i den kommun man besöker ingår kunskapsbreddning inom ett område och tid för traineerna att dela och fördjupa sina erfarenheter.

Resor till och från de gemensamma träffarna och eventuell övernattning betalar din arbetsplats för.

Breddningsperioden innebär att du under 2 månader arbetar i en annan kommun.

Syftet är att ge traineen bredare erfarenheter av arbetsuppgifter, arbetsområden och få möjlighet att se hur arbetet går till i en annan kommun.

Grundplanen är att breddningen är under maj-juni, men kan även förläggas till en annan tidsperiod om det passar bättre för den verksamhet man lämnar och/eller kommer till.

Ja, den är obligatorisk, och vi ser den som ett mycket värdefullt moment inom Trainee Södra Norrland. Du kan ta del av tidigare traineers upplevelser från breddningen genom att läsa om deras Erfarenheter.

Det är din arbetsgivare som tillsammans med de andra kommunerna planerar för samtliga traineers breddning. De utgår från din kompetens och kommunernas behov.

Breddningsplatsen kommer att vara i en kommun inom pendlingsavstånd, från den kommun där din traineeplats är. Den merkostnad du får för att pendla dit får du ersättning för.